I udstillingsprojektet EL DORADO inviterer SAK og Svendborg Museum til et unikt møde mellem kunst og kulturarv.

I et gammelt æblelager ved Svendborg Havn ligger Svendborgs fortid. Lagerbygningen i røde sten dufter stadig svagt af æbler og huser en mangfoldighed af genstande fra Svendborg og omegns tusindårige historie. 

Æblelageret rummer Svendborg Museums samling af museumsgenstande, der er indsamlet i løbet af de sidste 100 år. Samlingen er i dag på over 50.000 genstande. De højloftede rum har alt mellem himmel og jord: økser af flint og jern, kranier, munkesten, stenarbejder, skibsmodeller, gravgaver, galionsfigurer, lokumspoesi, malerier, skærslibercykler, urner, reklamer fra før og nu, undertøj, hedenske kunstværker, navigationsinstrumenter, sømandssouvenirs, ankre, ovne, tekstiler, porcelæn og brugsgenstande fra fjern og nær. Nogen af genstandene har vægtige fortællinger om levet liv. Andre historier er væk – dem har tiden taget.  

Samlingen er et El Dorado for historikere og arkæologer, og nu også for billedkunstnere. Det er genstande med en mangfoldighed af udtryk, materialer og afspejler den virkelighed, de var tiltænkt. Vi har slået dørene til samlingen op på vid gab og inviteret til en fri kunstnerisk proces med udgangspunkt i fortidens frembringelser.

Udstillingen EL DORADO er således resultatet af denne kunstneriske forarbejdelse af kulturarven. 

I udstillingen kan du både se de originale museumsgenstande og den kunst, der smeder nye forbindelser mellem før og nu.

Et eksempel er Oscar Yrans arm af træ, der er blevet til i en samtale mellem hændelser fra Oscars eget liv og et rankeslyng fra skoleskibets København - det eneste, der er tilbage efter skoleskibet, der forliste i 1928. Armen er en del af værkserien Absalons fravær, der kan ses i udstillingen El Dorado på SAK fra 27. januar til 10. marts.


De inviterede kunstnere har i projektet forholdt sig til en eller flere genstande, som de selv har valgt på magasinet. Genstandene er ikke blevet ændret eller omskabt, men har inspireret, forbløffet og perspektiveret og dermed medvirket til at skabe ny kunst. Mødet mellem kunst og kulturarv har smedet nye forbindelser mellem før og nu. 

Kunstnerne er:

Johanne Rude Lindegaard, Oscar Yran, Freya Sif Hestnes, Jens Bohr, Lars Abramsen, Els Cools, Sys Hindsbo, Alfio Bonanno, Lars Calmar, Finn Winge Nielsen, Maj Kjærsig, Kirsten Hesselager, Jeanie Jensen, Sonia Brandes, Lars Lauge og Anne Bjørn.
Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.