Gymnasiet

Når I booker et besøg, er det vigtigt for os, at vi kender jeres ønsker for besøget. På den måde kan vi bedst guide jer ift. de muligheder, vi tilbyder, og sørge for, at I får en god museumsoplevelse. Et besøg på Fattiggården er en unik og stærk oplevelse, der giver eleverne stof til eftertanke.

Historierne
På en tur rundt i Svendborgs købstads fattig- og arbejdsanstalt fra 1872 får I både indsigt i formålet med de love og regler, der dannede grundlaget for anstalten, og i hverdagslivet bag de fængselslignende mure. I kommer rundt og ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i. I ser også rummene, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. I oplever også, hvor de indlagte kom i bad, hvor de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Vi formidler forskellige tiders socialpolitiske tanker for jer, og fortæller historier om forsorgens menneskeskæbner, mens I går på opdagelse i de historiske bygninger og særudstillingerne. 

Formidlerne
Museets formidlere har alle stor viden om livet på Fattiggården, og fortæller engageret og med plads til spørgsmål og debat undervejs. Nogle af museets formidlere har desuden personlige erfaringer, fra fx sygdom, anbringelser, misbrug, psykosocial skade eller andre menneskelige og samfundsøkonomisk tunge problematikker. I rundvisninger med et nutidigt perspektiv inddrager de deres personlige erfaringer og spejler dem i de sidste 150 års udvikling i socialpolitik og menneskesyn.

Undervisningsforløb
Vi anbefaler, at I booker en dialogbaseret omvisning eller et af vores særligt, tilrettelagte aktivitetsforløb med vores dygtige formidlere. En omvisning varer ca. 1 time, mens I skal afsætte 2-3 timer til et aktivitetsforløb. En omvisning koster 700 kr. og et forløb 1.000 kr. Entré for elever og lærere er gratis ifm. omvisning og forløb. Alternativt kan I besøge museet på egen hånd.

Book i god tid
Uanset om I planlægger et forløb eller kommer på egen hånd, så kontakt os gerne i god tid - helst minimum 14 dage før jeres besøg - på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. I maj, juni, september og oktober er der mange, der gerne vil besøge museet.

Nedenfor ses de forskellige tilbud til gymnasieklasser. Vi har samlet praktiske informationer (til højre via computer, nederst på mobil).

Før besøget
Ved det enkelte aktivitetsforløb anbefaler vi en kort film, der relaterer til forløbet og som klassen opfordres til at se, før I kommer på museet. 

Foto: Lars Fabricius, Ard Jongsma, Jonas Legarth og Geir Hauksson

NYHED: ANBRAGT

Du skal vælge denne aktivitet, hvis formålet med besøget er at give eleverne et indblik i og en større forståelse for, hvordan anbragte børn har oplevet at være anbragt på tværs af tid fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Som en del af forløbet skal eleverne gruppevis forholde sig til en række af børneforsorgens aktuelle dilemmaer og debattere, hvorvidt der nu og i fremtiden skal anbringes flere eller færre børn.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie
Varighed:
3 timer inkl. en pause
Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 personer
Pris: 1.000 kr. pr. klasse

 • Formidleren giver en grunding introduktion til udstilllingen "ANBRAGT" og fortæller om tankerne bag. Herefter inddeles holdet i 6 mindre grupper, som hver får tildelt et tema fra udstillingen, som de skal dykke særligt grundigt ned i. Temaerne er: Før anbringelsen, Den første dag, Hverdagen, Sociale relationer, Opdragelse og straf, Efter anbringelsen. Til det udvalgte tema skal gruppen forholde sig til et aktuelt dilemma og selv finde på et dilemma, der knytter sig til deres tema. Dilemmaet skal de præsentere for de andre grupper. Grupperne diskuterer i fællesskab de nye dilemmaer. Dette faciliteres af formidleren.
 • Efter en pause deles holdet op i 2 større grupper, som debatterer mod hinanden. Den ene gruppe skal argumentere for, at der skal anbringes flere børn og den anden gruppe skal argumentere for, at der skal anbringes færre. Argumenterne, de skal bruge i debatten, finder de i udstillingen og ved at søge på nettet.
 • Dagen afsluttes med en debat mellem de to grupper, som faciliteres af museets formidler.
 • Tak for i dag - I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Se en kort film før besøget
Inden I besøger museet, kan I som forberedelse se denne lille film, hvor skuespiller og museets ambassadør Lars Mikkelsen guides rundt i "ANBRAGT" af Peer Balken, som er tidligere anbragt. 

Kom ind bag de høje mure og høre om stedets skæbner

Omvisning

Du skal vælge en omvisning, hvis du ønsker en generel introduktion til Fattiggården og dens historie.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie
Varighed: 1 time
Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 personer
Pris: 700 kr. pr. klasse

 • Eleverne kommer rundt på Fattiggården og ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i. De ser også rummene, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på. Undervejs hører eleverne om nogle af de skæbner, der boede bag pigtråd og høje mure.
 • Tak for i dag - I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Ønsker I en mere dialogbaseret omvisning, tilbyder vi 1½ times omvisning for 1.000 kr.

Se en kort film før besøget
Inden I besøger Danmarks Forsorgsmuseum, kan I med fordel se og tale om den korte film "Kom ind bag murene" af Liv Thomsen fra Historieselskabet. I filmen fortæller Liv Thomsen om Fattiggården, som var i drift fra 1872 til 1974. Det var her de fattige, de syge, de hjemløse, de ’utilpassede’ og de forældreløse boede.

Få en omvisning kombineret med barske og rørende dokumentarfilm

Skjulte Danmarkshistorier

Du skal vælge denne aktivitet, hvis formålet med besøget er at give eleverne en forståelse for årsager til marginalisering af mennesker i samfundet, for 100 år siden og i dag. Forløbet har fokus på socialhistoriske begreber som "Fattigdom", "Hjemløshed" og "Socialt udsat". Foruden en omvisning på Fattiggården, hvor eleverne oplever, hvor de fattige arbejdede, sov og blev straffet, ser de også en række barske og rørende dokumentarfilm.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie
Varighed: 3 timer inkl. en pause
Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 personer
Pris: 1.000 kr. pr. klasse

 • Formidleren faciliterer en snak om fattigdom, hjemløshed og social udsathed. Hvad forstår eleverne ved de tre begreber? Herefter ser de tre, stærke film med Mette, Eli, Henning og Richardt. Alle hjemløse i dagens Danmark. Deres barske og rørende fortællinger fra nutiden fletter sig ind i fortidens historier om Albert, Rasmine og Peter, som alle var indlagt på Fattiggården.
 • Eleverne fortsætter med en rundvisning på omvisning på Fattiggården. Her ser de, hvor Rasmine, Albert og Peter spiste, arbejdede, kom i bad og sov.
 • Klassen samles og ser tre korte film, der alle giver et unikt indblik en i verden, få kender til.
 • Afslutningsvis reflekterer eleverne over de tre begreber, som dagen startede med, ud fra den viden, de har fået igennem forløbet.
 • Tak for i dag - I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Se en kort film før besøget
Inden I kommer på museet, anbefales klassen at se den korte film "Baderummet". Baderummet var det første rum de indlagte mødte, når de blev indlagt på Fattiggården. Her blev de grundigt renset og afluset inden de blev iklædt Fattiggårdens tøj og skulle afhøres af fattiginspektøren.

Oplev udstillingen om en søskendeflok på syv

Syv fattige børn

Du skal vælge denne aktivitet, hvis formålet med besøget er at give eleverne en forståelse for, hvordan valg og tilfældigheder former et liv. Forløbet har fokus på socialhistoriske temaer som "Fattigdom", "Anbragte børn" og "Arbejde/straf". Under forløbet inddrages udstillingen "Syv fattige børn", hvor eleverne følger en søskendeflok, født i årene 1863-1878, gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogle alderdom. De hører om deres drømme, sejre og nederlag i kampen for et bedre liv. 

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie
Varighed: 3 timer inkl. en pause
Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 personer
Pris: 1.000 kr. pr. klasse

 • Formidleren faciliterer en snak om fattigdom, anbragte børn og arbejde/straf. Hvad forstår eleverne ved de tre begreber? De ser også den korte film "Fattigdom " om fattigdom før og nu.
 • Herefter inddeles eleverne i mindre grupper. De oplever udstillingen "Syv fattige børn", hvor grupperne har fokus på hver sit dilemma. Formidleren står til rådighed for spørgsmål.
 • Klassen samles, og formidleren faciliterer en samtale om de dilemmaer, eleverne har oplevet i udstillingen.
 • Snakken følges op af to film. Den ene forholder sig til temaet "Anbragte børn", mens den anden film har fokus på temaet "Arbejde/straf".
 • Afslutningsvis reflekterer eleverne over de tre begreber, som dagen startede med, ud fra den viden, de har fået igennem forløbet.
 • Tak for i dag - I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Se en kort film før besøget
Inden I besøger Danmarks Forsorgsmuseum, kan I med fordel se og tale om den korte film "Kom ind bag murene" af Liv Thomsen fra Historieselskabet. I filmen fortæller Liv Thomsen Fattiggården, som var i drift fra 1872 til 1974. Det var her de fattige, de syge, de hjemløse, de ’utilpassede’ og de forældreløse boede.

Praktisk information vedr. formidling

Når I besøger Danmarks Forsorgsmuseum, har I mulighed for at booke et læringsforløb både med og uden aktiviteter. Alternativt er I velkomne til at besøge museet på egen hånd.

Kontakt os i god til for at sikre, at vi har plads til jer. God fornøjelse!

Priser
700 kr. for omvisning uden aktivitet
1.000 kr. for omvisning med aktivitet eller 1½ times omvisning uden aktivitet
Entré for elever og lærere er fortsat gratis ifm. undervisningsforløb.

Varighed
En omvisning varer ca. 1 time.
Aktivitetsforløbene varer 1½-2½ time plus pauser.

Antal
1 klasse eller op til 30 elever pr. omvisning/aktivitet

Hvornår
Undervisningsforløb kan bookes de dage, hvor museet er åbent, dvs. tirsdage-fredage kl. 10-16.
Det er også muligt - efter aftale med museet - at besøge museet mandag. Det koster 500 kr. i tillæg.
Det er også muligt - efter aftale med museet - at starte før kl. 10 eller slutte senere end kl. 16. Det koster 600 kr. i tillæg.

Booking
I booker omvisning/aktiviteter ved at kontakte os på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. Planlægger du et besøg, så kontakt os gerne i god tid - helst minimum 14 dage før jeres besøg - især i maj, juni, september og oktober, hvor mange gerne vil besøge museet.

På egen hånd
I er velkomne til at besøge museet på egen hånd som led i undervisningen. Husk at meddele jeres besøg i god tid inden. I kontakter os på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. Der er gratis adgang for elever og lærere.

Betaling
Faktura fremsendes efter jeres besøg. Når I booker bedes I oplyse EAN nr. eller SE/CVR nr., navn og adresse.

Afbud
Bliver I forhindret, så meld afbud i god tid. Ved afbud senere end 2 dage før opkræver vi det fulde beløb.

Ændringer
Har I ændringer til jeres arrangement, skal det ske senest 7 hverdage før arrangementets afholdelse. 

Madpakker
I er velkomne til at medbringe madpakker, kaffe og kage. Der er borde og bænke, både i gården og haven, hvor I kan sidde. De kan benyttes gratis. I kan også købe kolde og varme drikke i Museumsbutikken. Det er også muligt at leje et lokale til at spise medbragt mad, det koster 200 kr. pr. time og skal bookes samtidig med, at I bestiller en rundvisning/undervisningsforløb. 

Garderobe
Jakker og tasker kan anbringes i butikken. Der er ikke aflåst.

Til og fra museet
Museet ligger ca. 10 minutters gang fra bus- og togstationen i centrum af Svendborg. Fra Danhostel Vandrehjem er der 6-8 minutters gang, og fra Naturama tager det ca. 5 minutter på gåben.

Ret til ændringer forbeholdes.