Undervisningsmateriale

Svendborg besat

Undervisningsmaterialet "Svendborg Besat" tager eleverne på en historisk byvandring gennem Svendborg under besættelsen.

Tanken bag projektet er, at eleverne ved at gå på en selvguidet byvandring i Svendborg opnår viden om og kendskab til, hvordan besættelsens begivenheder påvirkede Svendborg.

Der er ni poster i byen, alle markeret med skilte ved huse og bygninger, der formede besættelsestiden. Eleverne skal derefter selv lave en medialisering om besættelsen baseret på kilder og billeder.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

”Svendborg Besat” er udviklet i samarbejde med Nationalmuseet og afstemt efter forenklede fælles mål.

Kort over ruten
Spørgeark
Kilde 1: Grevens brev
Kilde 2: Slaget i Skattergade

Hjemstavn

Undervisningsmaterialet "Hjemstavn" omhandler udviklingen af og synet på udkantsdanmark. Med udgangspunkt i egne oplevelser af at bo i en del af landet, der ofte omtales som udkantsdanmark, skal eleverne forholde sig til mediernes billede af udkanten. Emnet præsenteres i en historisk og nutidig kontekst for at skabe forståelse for den samfundsudvikling, der har skabt det, vi kalder udkantsdanmark i dag.

Formålet er at skabe en bevidsthed omkring udkantens potentialer og lokal identitetsdannelse igennem tilhørsforholdet til det sted, man bor. Eleverne inddrages derfor igennem undersøgende, aktive øvelser, som skaber reflektion omkring forholdet til deres eget lokalsamfund.

Målgruppe: Udskolingen.

pdfPlakat (fisk)
pdfPlakat (traktor)
pdfPlakat (pige)
pdfPlakat (vejbod)

Nye veje i gamle spor

Via undervisningsmaterialet ”Nye veje i gamle spor” bliver eleverne klædt på til at forestå en byvandring i Svendborgs middelalderby . Det kan være for en anden skoleklasse, forældre, lokal interessegruppe eller lign.

Materialet indeholder lektionsplan, historisk forklaring til lokaliteter i Svendborg, byvandringsrute og forslag til aktiviteter.

Målgruppe: Mellemtrinnet.

”Nye veje i gamle spor” er udviklet i samarbejde med Ørkildskolen afd. Byen og afstemt efter forenklede fælles mål.

Kilder:

pdfByloven af 1572

jpgResens kort

Søfart på cykel

Søfartshistorie skal opleves på cykel.  I undervisningsmaterialet "Søfart på cykel" kommer  eleverne rundt til søfartshistoriens steder i Svendborg. På den måde kombineres søfartshistorie med det at lære at begå sig i trafikken på en cykel.

Eleverne oplever, at historie ikke er noget, der foregår på siderne i en bog, men midt i egen by.

Materialet er bygget op af en introduktion og lærervejledning, historisk baggrundsviden og et uddelingsark (tip en 10’er) med facitliste.

Målgruppe: Mellemtrinet og udskolingen.

Materialet er udarbejdet af Trafik i Børnehøjde i samarbejde med Svendborg Museum. "Søfart på cykel" kan gøres på egen hånd. Vil du havde guide på forløbet, kontakt da Trafik i Børnehøjde på:

Introduktion og lærervejledning
Historisk baggrundsviden
Tip en 10'er til uddeling
Tip en 10'er facitliste

På cykel gennem kvindehistorien

Nu kan du komme på cykeltur gennem kvindehistorien i Svendborg! I undervisningsmaterialet oplever eleverne, at deres by er historisk ved at møde kvindeskæbner fra samfundets højeste og laveste lag – fra Danmarks første kvindelige læge til skipperenken samt (for udskolingens vedkommende) en prostitueret.

Målgruppe: Mellemtrinnet og udskolingen.

Der er separate lærervejledninger og opgaveark til de to grupper og et fælles dokument med historisk baggrundsviden.

Materialet er udarbejdet af Svendborg Museum og Trafik i børnehøjde. "På cykel gennem kvindehistorien" kan udføres på egen hånd. Vil du havde guide på forløbet, kontakt da Trafik i Børnehøjde på:

Materialet er støttet af Slot- og Kulturstyrelsens Genstartspulje.

Historisk baggrundsviden
Lærervejledning 4.-6. klasse
Opgaver 4.-6. klasse


Lærervejledning 7.-9. klasse
Opgaver 7.-9. klasse