ARKÆOLOGI, BYHISTORISK (Årbøgerne kan købes / læses på museet)

 • Analyse af indholdet af en "Balsamkrukke" fundet under udgravningerne i Svendborg. Hans Toftlund og Hans Bøye (1987, 30-39)
 • Boligmiljøer på byernes parceller, bl.a. lokumstønder. Henrik M. Jansen (1999, 61-71)
 • De arkæologiske undersøgelser på tomten Fruestræde 8 i Svendborg. Henrik M. Jansen (1985, 18-26)
 • Et nyt Bagergadefund. Undersøgelsen af middelalderbyens befæstning på grunden Bagergade 43. Jakob T. Christensen (1994, 37-40)
 • Et par middelalderlige spejle fra Møllergade i Svendborg. Jan Kock (1999, 54-60)
 • Flitterstads. Marie F. Klemmensen og Jakob Tue Christensen (1997, 52-56)
 • Fra Eidsborg til Svendborg - om handlen med brynestein i middelalderen. Siri Myrvoll (1985, 27-36)
 • Fra sund til by. Arkæologiske undersøgelser ved Brogade/Gåsetorvet i 1993. Jakob T. Christensen (1993, 36-47)
 • Formidling af arkæologiske undersøgelser fra dansk middelalder. Henrik M. Jansen (1995, 47-54)
 • Fruestræde 9 - en byarkæologisk undersøgelse. Jakob T. Christensen (1991, 45-48)
 • Nyt fra franciskanernes kirkegård i Svendborg. Datering af nogle kister af nåletræ. Thomas S. Bartholin og Henrik M. Jansen (1993, 48-57)
 • Rosenkranse fra Svendborg Franciskanerkirkegård. Henrik M. Jansen (1994, 41-46)
 • Sct. Nicolai kirkegård i Svendborg. Udgravning sommeren 1995. Martin Poulsen (1995, 18-28)
 • Skattefundet fra Møllergade i Svendborg (1885) - en hilsen fra Erik af Pommerns tid. Jørgen Steen Jensen (1991, 52-62)
 • Svantevit fra Svendborg. Henrik M. Jansen (1989, 65-71)
 • Svendborg franciskanerkloster - set i lyset af de arkæologiske undersøgelser 1975-80. En foreløbig oversigt. Henrik M. Jansen (1984, 24-43)
 • Svendborgs middelalderlige befæstning ved Gåsestræde. Hans Mikkelsen (1985, 37-46)
 • Tre Tårne. Otto Jonasen (1994, 47-51)
 • Under asfalten i Gerritsgade. Jakob T. Christensen (1991, 49-51)
 • Ørkild borgruin. Henrik M. Jansen (1995, 29-46)

 ARKÆOLOGI, FORHISTORISK  (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Elektronisk arkæologi. Per O. Thomsen (1999, 24-32)
 • En romersk kasserolle fra Ollerup, Fyn. Ulla Lund Hansen (1982, 25-30)
 • En bronzealdergrav ved Hesselager med værktøj til metalbearbejdning. Klavs Randsborg (1986, 8-11)
 • En 5000 år gammel dobbeltgrav fra Øster Skerninge. Per O. Thomsen (1984, 10-23)
 • Et par stenøkser fra Stågerup, Ollerup sogn. Klaus Ebbesen (1980, 5-12)
 • Fra jættestue til stordysse. En arkæologisk undersøgelse ved Gyllenmose på Tåsinge. Per O. Thomsen (1990, 8-17)
 • Højt oppe, langt væk fra mosen –om små lokaliteter fra maglemosekulturen. Lars Ewald Jensen (1999, 8-14)
 • Italien på Tåsinge - omkring en fibel fra 6. årh. f.Kr. Jytte Lavrsen og Klavs Randsborg (1981, 6-11)
 • Kong Hakons mønt fra Iholm - Harald Gormsøns efterfølger i Danmark. Bent Østergaard (1994, 27-36)
 • Margrethelund - en gravplads fra ældre jernalder ved Svendborg. Karsten Kjer Michaelsen (1988, 8-19)
 • ...men Vorherre hjalp til. Karsten Kjer Michaelsen (1998, 33-39)
 • Metalværksteder fra romersk jernalder i Kværndrup – en foreløbig præsentation. Per O. Thomsen (1998, 22-32)
 • Naturgas - et snit gennem Sydfyns oldtid. Per O. Thomsen (1985, 8-17)
 • Omkring to kobberøkser fra stenalderen. Klavs Randsborg (1979, 7-11)
 • Primitiv flint i Vejstrup Ådal - de første fynboer? Jørgen Holm (1987, 8-16)
 • På Cykeltur tilbage gennem jernalder, bronzealder og til bondestenalder. Aase Gyldion Andersen (1999, 15-23)
 • Tved - en boplads med hustomter fra ældre romersk jernalder. Per O. Thomsen (1982, 6-24)

ARKÆOLOGI, GUDME-LUNDEBORG   (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Botaniske undersøgelser ved Lundeborg I: En handelsplads fra 3. og 4. årh. David Robinson (1988, 31-41)
 • Broholmskatten - historien om et guldfund. Karsten Kjer Michaelsen og Per O. Thomsen (1991, (8-23)
 • Egelygård - en større sag. En foreløbig beretning om undersøgelsen af en romertidsgravplads ved Lundeborg. Karsten Kjer Michaelsen (1989, 36-45)
 • Elektronisk arkæologi. Per O. Thomsen (1999, 24-32)
 • En keramik-amulet fra Lundeborg? Ole Stilborg (1994, 19-21)
 • En kongsgård fra jernalderen. Karsten Kjer Michaelsen og Palle Ø. Sørensen (1993, 24-35)
 • En ny "runeindskrift" fra Broholmfundet. Morten Axboe (1992, 8-11)
 • En runesceatta fra Gudme II. Anne Pedersen (1997, 23-27)
 • Fra nutidens pløjelag til jernalderens samfund – stormænd og håndværkere i Gudme. Lars Jørgensen (1998, 8-21)
 • Gensyn med Gudme. Klavs Randsborg (1981, 12-20)
 • Glimt fra Lundeborg. Nis Hardt (1988, 20-30)
 • Godt skrot - en romersk statue i Gudme. Karsten Kjer Michaelsen (1994, 8-15)
 • Gudme - gudernes hjem? Per O. Thomsen (1992, 12-21)
 • Gudme II - en guldskat i hus! Peter Vang Petersen (1988, 42-51)
 • Gudme-Lundeborg-mødet den 30. oktober 1989 i Svendborg: Fredningernes rolle i Gudme, Kristian Kristiansen (1989, 63-64). Keramikteknologisk undersøgelse af keramik fra Sydøstfyn, Ole Stilborg (1989, 51-52). Orientering om knoglematerialet fra Lundeborg, Tove Hatting (1989, 47-51). Projekt Gudme sø, Ole Grøn. Romerske denarer i Danmark - aktuelle betragtninger, Svend Nielsen (1989, 52-53).
 • Gudmes første præstegård? - Lidt om en bopladsudgravning ved Gudme kirke. Karsten Kjer Michaelsen (1992, 22-33)
 • Jernalder og vinkultur. Karsten Kjer Michaelsen (1994, 16-18)
 • Jernbarrer fra Lundeborg – indikationer på germansk handel med råvarer. Per O. Thomsen (1997, 8-18)
 • Keramik på Lundeborg I. Ole Stilborg (1990, 35-41)
 • Kong Frodes guld. Nis Hardt (1990, 42-47)
 • Kultur og natur i Lundeborg fra sidste istid til Kristi fødsel. Per O. Thomsen (1993, 8-15)
 • Lundeborg - en foreløbig redegørelse efter 4 udgravningskampagner. Per O. Thomsen (1989, 8-35)
 • Lundeborg I. Havn og handelsplads fra 3. og 4. årh. e.Kr. Per O. Thomsen (1986, 12-52)
 • Løkkebjerg - endnu en romertidsgravplads fra Gudme-Lundeborg området. Karsten Kjer Michaelsen (1990, 18-34)
 • Mønter fra 8. og 9. årh. i Gudme. Per O. Thomsen (1994, 22-26)
 • Mønterne fra Lundeborg. Anne Kromann (1990, 48-58)
 • Nye skattefund. Karsten Kjer Michaelsen (1995, 8-17)
 • Pottemagerne fra Brudager. Ole Stilborg (1993, 16-23)
 • Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid. Henrik M. Jansen (1991, 29-44)
 • Thor? Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen (1991, 26-28)
 • Tusindvis af stolpehuller – uafbrudt bebyggelse i Gudme fra 3. årh. e.Kr. til vikingetid. Karsten Kjer Michaelsen og Palle Østergaard Sørensen (1996, 8-20)
 • Tre kar fra Løkkebjerg. Ole Stilborg (1991, 24-35)
 • Undersøgelse af havn og handelsplads ved Lundeborg. En kort, foreløbig rapport fra undersøgelserne i 1987. Per O. Thomsen (1987, 17-29)

KIRKE, BYGNINGER  (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Af Bjerreby kirkes tragiske saga. Henrik M. Jansen (1992, 52-62)
 • De glemte klokker. Bendt Gammeltoft-Hansen (1983, 54-66)
 • Dendrokronologi og kunsthistorie - datering af et opstandelsesbillede fra Vor Frue kirke i Svendborg. Niels Bonde (1985, 53-59)
 • En håndværkers tro og tanker - om kalkmalerierne i Ørbæk kirke. Leif Søndergaard (1995, 55-65)
 • Gravminderegistrering. Nina Hoffmann (1992, 135-145)
 • Kains slægt (Sten fra Vor Frue kirke i Svendborg). Søren Nancke-Krogh (1982, 41-53)
 • Kirkeskibe i Svendborg provsti. Henning Thalund (1985, 68-75)
 • Klosterets klingende klenodie. Bendt Gammeltoft-Hansen (1996, 39-41)
 • Messehageler i Svendborg provsti. Anne-Grethe Thestrup (1991, 103-114)
 • Nedrivning af klosterkirken i Svendborg – og hvad der blev bevaret. Hans Krongaard Kristensen (1996, 21-38)
 • Om et par jernbundne kirkedøre på Sydfyn – hvad en præsteindberetning kan bruges til. Vivi Jensen (1997, 57-67)
 • Omkring en genfunden altertavle. Henrik M. Jansen (1985, 47-52)
 • Præsteboliger i Sct. Nicolai sogn. Otto Jonasen (1983, 67-72)
 • Restaurering og kopiering af en gravfane fra år 1702 i Gudbjerg kirke. Marianne Rasmussen (med bidrag af Ole Alkærsig og Henrik M. Jansen) (1989, 72-76)
 • Skårup Kirkelade. Jacob Tue Christensen og Kaare Lund Rasmussen (1999, 33-41)
 • Træskomaleren - En særpræget kunstner har 500-års jubilæum i Gudme kirke (1488-1988). Henrik M. Jansen (1988, 52-69)
 • Udgravningen af Skt. Anne kapel i Lørup, Ryslinge sogn. En preliminær rapport. Carsten Ljungkvist (1979, side 19-24)

KIRKE, AKTIVITETER (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Biskop Jacob Madsen og hans visitatsrejser 1588-1604. Jens Rasmussen (1994, 52-65)
 • Fra en landsbypræsts dagbog. Birgit Bremer (1981, 25-33)
 • Svendborg provstis fest i anledning af Odense Bispestols 1000 år. Villy Andersen (1988, 80-86)

ERHVERV, HÅNDVÆRK - INDUSTRI (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Cirkus Lange - en lærling på et Svendborg-støberi. Valdemar Jensen (1984, 70-94)
 • Fra smelteovn til kakkelovn. Emil Wennervald: Støbeprocessen ved Langes jernstøberi. Anne Melillo og Bodil Bruhn (1989, 87-93)
 • Møller i Svendborg købstad - en historisk oversigt. Otto Jonasen (1995, 66-87)
 • Teglværkerne ved Stenstrup issø. En historisk oversigt 1810-1920. Hans Nørgaard (1987, 54-68)

ERHVERV, HANDEL (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Svendborgs handel 1100-1600. Henrik M. Jansen (1997, 28-39)

ERHVERV, SKIBSBYGNING OG SKIBSVÆRFTER (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Beviset fundet! Afgørende ny viden om træskibets konstruktionshistorie. Erik Møller Nielsen (1990, 89-107)
 • "Jacobsens Plads" - træk af et Troenseværfts historie. Morten Hahn-Pedersen (1984, 52-69)
 • 90 år på en ø – om A/S Svendborg Værft. Erik Møller Nielsen (1997, 98-145)
 • Hansen, Hansen & Hansen - som skibsbyggernes øjemål og konstruktionstegningens fremkomst ved Svendborg Sund. Anders Monrad Møller (1987, 40-53)
 • "Og dit navn skal være". Henning Thalund (1993, 74-79)
 • Registrering og opmåling af fartøjer i det Sydfynske Øhav. Morten Gøthche (1989, 127-143)
 • Sejl- og sejlskibstyper. Søfartssamlingerne i Troense (med tegninger af Palle Stenbock). Erik Møller Nielsen (1989, 113-126)
 • Skibstømrer på Ring Andersens Værft 1941-1951. - et efterspil til sejlskibstiden. Kaj Nykjær Jensen (1999, 80-99)

ERHVERV, FISKERI - SKIBSFART (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • "Ella Eff" - skibet med et hul i bunden. Henning Thalund (1992, 102-107)
 • En sømands beretning. F. Holm-Pedersen (1982, 35-46)
 • Fra "slaveskib" til pæreskude - en troensejagts lange og omskiftelige skæbne. Benno Blæsild (1992, 63-72)
 • "Hvalfisken" - historien om et gammelt skib. Henning Thalund (1991, 96-102)
 • Med kul, kaffe og saltede huder i lasten. Steen Ousager (1986, 72-85)
 • Miner, bomber og petroleum - den sydfynske skibsfart under 1. verdenskrig 1914-18. Benno Blæsild (1993, 80-99)
 • M/S "Milla" i briket- og kulfarten på Østersøen omkring 1950 – episoder fra kaptajn Kurt Kaysens start på sølivet (1998, 101-109)
 • "Og dit navn skal være". Henning Thalund (1993, 74-79)Skibe og skæbner fra Svendborgsund 1939-45. Morten Hahn-Pedersen (1985, 76-97)
 • Registrering og opmåling af fartøjer i det Sydfynske Øhav. Morten Gøthche (1989, 127-143)
 • Sejl- og sejlskibstyper. Søfartssamlingerne i Troense (med tegninger af Palle Stenbock). Erik Møller Nielsen (1989, 113-126)
 • Skibsfarten fra Svendborg og omegn - en læserbrevsfejde fra 1899. Henrik M. Jansen (1992, 73-101)
 • Skipperflækken Troense 1770-1920. Morten Hahn-Pedersen (1986, 92-103)
 • Skonnerten som arbejdsplads anno 1924-25. Karl Johan Fauerskous erindringer om sin tid om bord på de to Thurø skonnerter "Erhardt" og "Britannia". Benno Blæsild (1988, 94-98)
 • "-stadig intet nyt om det savnede skib "Hanne S" –". Henning Thalund (1999, 72-79)
 • Svendborg-matadoren fra Thurø. Hakon Brønnum (1986, 113-126)
 • Søfarts- og kulturrelationer mellem Sydfyn og Grønland gennem tiderne. Benno Blæsild (1995, 115-135)
 • Sømandskoneprojektet. Sømandskonernes livsvilkår på Thurø i sejlskibstiden. Lene Jørgensen (1985, 104-112)
 • "Så til søs". Svendborgskibet "Johanna Dorothea Quists" forlis i Kanalen 1801. Otto Jonasen (1979, 29-38)
 • Thurø i 20'erne - et dansk søfartscenters storhed og fald. Benno Blæsild (1994, 84-97)
 • Toldkrydsjagt nr. XVI - nu "Viking" - jagt af Svendborg. Henrik M. Jansen (1980, 52-64)
 • Vindeby-Svendborg overfarten. Fra sejl til beton. Erik Møller Nielsen (1991, 115-136)

DAGLIGLIV, LEVEVIS (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Beretning om spøgelset i Controlleurens Hus i Svendborg. Birgit Bremer (1979, 25-28)
 • Boligmiljøer på byernes parceller, bl.a. lokumstønder. Henrik M. Jansen (1999, 61-71)
 • Dagligliv i Fruestræde. Birgit Bremer (1989, 83-89)
 • Dampkøkkener i Danmark. Jerry Meyer (1999, 100-111)
 • De Baagøeske kjoler. Elly Kølln (1993, 58-67)
 • Egebjerg Mølle. Otto Jonasen (1984, 44-51)
 • En begravelse på Drejø. Otto Jonasen (1985, 60-67)
 • Endnu en gang Pjentemølleren - samt nogle andre. Otto Jonasen (1993, 68-73)
 • Et par middelalderlige spejle fra Møllergade i Svendborg. Jan Kock (1999, 54-60)
 • Flitterstads. Marie F. Klemmensen og Jakob Tue Christensen (1997, 52-56)
 • Fotografi og fotografer i Svendborg 1845-1914. Jerzy Jakobsfeld (1982, 50-74)
 • Fra Køge Bugt til Valdemars Slot på Tåsinge. Omkring en korrespondance mellem Christian V og Niels Juel. Henrik M. Jansen og Otto Jonasen (1988, 70-79)
 • Gildernes religiøse rolle i det middelalderlige Svendborg – om en genfunden liste over altre i Sct. Nicolai og Vor Frue. Lars Bisgaard (1996, 42-63)
 • Historie i en regnskabsbog. Om en svendborger fra Chr. V's dage: Jacob Jensen Samsing 1640-1709, hattemager og procurator. Otto Jonasen (1980, 13-25)
 • Hringvald – Guldkongen i Gudme. Bent Østergaard (1997, 19-22)
 • Hvorfor en blonde? Maja Jørgensens kjoler fra århundredeskiftet. Elly Kølln (1991, 137-141)
 • Kristentøj, dåben og dåbsskikke. Elly Kølln (1997, 68-74)
 • Krigen 1864 set fra Sydfyn. Johannes Nielsen (1989, 102-106)
 • Lægevæsenets udvikling i Svendborg. Ib Freuchen (1994, 73-83)
 • Middelaldertekstilerne fra Svendborg. Lise Bender Jørgensen (1979, 12-18)
 • Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse. Henrik M. Jansen (1994, 98-114)
 • Også dengang! Otto Jonasen (1982, 31-34)
 • Rokokodragter i Svendborg & Omegns Museum. Elly Kølln (1989, 77-82)
 • Sct. Jørgensgårde i Danmark. Henrik M. Jansen (1999, 42-53)
 • Spredte erindringer fra besættelsen i Svendborg – Frøslev – Neuengamme. Christian Stærmose (1996, 94-129)
 • Svendborg i året 1864. Ida Larsen (1989, 107-112)
 • Tandpleje gennem tiderne. Kommunal tandpleje 1876-1956. Else Svensson (1992, 150-157)
 • Tidsmålere og urmagere i Svendborg og omegn. Jens Lampe (1981, 34-51)
 • Ting- og arresthuset fylder 100 år. Birgit Bremer (1980, 40-51)
 • Tåsinge Birks 1. tingbog 1658-1662. A. Lolk (1981, 21-24)

LEVNEDSBESKRIVELSER  (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Biskop Jacob Madsen og hans visitatsrejser 1588-1604. Jens Rasmussen (1994, 52-65)
 • Christiansminde og familien Weber. Birgit Bremer (1983, 73-83)
 • Fra Dallund til Hesselagergård – omkring slægten Blixen-Finecke på Fyn. Henrik M. Jansen (1998, 56-73)
 • H. C. Andersen i Svendborg i 1830 og i 1836. Niels Oxenvad (1991, 84-95)
 • Nicolaus Helvaderus og Svendborg. Otto Jonasen (1991, 69-73)

KUNST OG KUNSTNERE  (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Billedhuggeren Kai Nielsen og Svendborg - Et sørgeligt tilbageblik i anledning af 50 året for oprettelsen af det midlertidige Kai Nielsen museum. Henrik M. Jansen (1990, 113-122)
 • Ferdinand Richardt og Sydfyn. Melinda Young Stuart (1994, 66-72)
 • Portrætter som håndværk - på sporet af en svendborgensisk maler. Benno Blæsild (1989, 90-101)
 • Skibet i kunsten - skibsportrætter og skipperkultur før 1850. Benno Blæsild (1990, 77-88)
 • Springende vand – om tre havfruefontæner af Niels Hansen Jacobsen – og en krølle om J. F. Willumsens udkast til et springvand i Svendborg. Teresa Nielsen (1997, 80-92)
 • Træskomaleren - En særpræget kunstner har 500-års jubilæum i Gudme kirke (1488-1988). Henrik M. Jansen (1988, 52-69)
 • Vægmalerierne i Hjortesalen på Hesselagergård. Isabelle Mitka og Mette K. Jensen (1990, 69-76)

LOKALITETER, BY- og BYGNINGSSTRUKTUR (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Anne Hvides Gård. Ove Marcussen (1980, 26-39)
 • Det ældste Valdemars Slot. Henrik M. Jansen (1996, 64-79)
 • Fichs Gaard - Svendborghuset i Den gamle By. Bue Beck (1995, 88-107)
 • Henrich Rasmussen Fich 1718-1802. Bygherre til Møllergade 60, Svendborg. Gunner Rasmussen (1991, 74-83)
 • Ovinehøj – og andet. Otto Jonasen (1996, 92-93)
 • Svendborg i en byplanhistorisk sammenhæng. Jørgen Elsøe Jensen (1990, 59-68)
 • Svendborg nord "Uden for Møllergades Port". Otto Jonasen (1986, 86-91)
 • Ting- og arresthuset fylder 100 år. Birgit Bremer (1980, 40-51)
 • Valdemar Slots hemmeligheder. Jakob Tue Christensen (1998, 45-55)
 • Vand i stride strømme – Svendborgs ældste vandforsyning. Jakob Tue Christensen (1997, 40-51)

LOKALITETER, HISTORISKE STEDER  (Årbøgerne kan købes / læses på museet)
 • Egebjerg Mølle. Otto Jonasen (1984, 44-51)
 • Hvor gammel er Ambrosius-egen? Thomas Bartholin og Henrik M. Jansen (1997, 75-79)
 • Stationsbyer ved den sydlige del af Svendborgbanen. Kirsten Helle Pedersen (1981, 52-63)
 • Tre Tårne. Otto Jonasen (1994, 47-51)
 • Vresen - det fynske Atlantis. Poul Henrik Harritz (1995, 136-147)
 • Ørkild borgruin. Henrik M. Jansen (1995, 29-46)