Besøg museet

Mere end halvdelen af museets besøgende oplever museet via en dialogbaseret, debatskabende og tankevækkende rundvisning - målrettet den enkelte gruppe. Ved hjælp af forskellige analoge og digitale formidlingsgreb engageres de besøgende. Undervejs i besøget er der flere etiske og moralske dilemmaer fra både fortid og nutid, man kan tage stilling til.

Museets formidling skabes i et engagerende krydsfelt mellem fortælling, samtale og uhøjtideligt rollespil med fokus på dilemmaer. Et eksempel på dette er det forskningsbaserede, digitale dilemmaspil "Fattiggård eller Fjendeland". I spillet skal deltagere tage stilling til de samme dilemmaer, som en række fattige og indespærrede danskere stod overfor under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del i deres historie. 

Læs mere om mulighederne for at få en kop kaffe eller nyde din madpakke og fordøje indtrykkene enten i caféen, i Klistersalen eller i haven.

Se de aktuelle Corona-regler

Adgang for handicappede

Museet har til huse i de bygninger, der hørte til Fattiggården. Der er tre længer med gode adgangsforhold til og imellem bygningerne. Museet er nyrenoveret og tilgængeligheden er rigtig god. Der er adgang til alle etager, niveaufri adgang med dørautomatik og tilgængelig cafe og toiletfaciliteter.

På museet prioriterer vi at give alle de bedste muligheder for at færdes på stedet. Vi er således oprettet i mærkningsordningen God Adgang, som omfatter 7 forskellige handicapgrupper med hver deres behov for tilgængelighed. 

På hjemmesiden godadgang.dk kan du finde oplysninger om de fysiske adgangsforhold til museets bygninger og udearealer. 

Hvem besøger museet?

Sammensætningen af museets besøgende er unik og består især af udskolingselever, ungdomsuddannelser og socialfaglige studerende fra mange forskellige uddannelsesforløb. Desuden børn og unge med særlige behov samt sårbare brugere fra f.eks. forsorgshjem og væresteder. Også alment interesserede lægger vejen forbi og får en tankevækkende oplevelse.

Statistik fra Kulturstyrelsen viste i 2014, at Danmarks Forsorgsmuseum nationalt indtog en 6. plads ud af museer med den "højeste vurdering af brugernes museumsoplevelse" samt en 3. plads ud af museer med "de mest videbegærlige brugere".

Adresse og åbningstider

Grubbemøllevej 13,
5700 Svendborg
Se kort med angivelse af P-pladser

Åbent tirsdag-søndag:

21. april - 19. dec. 2021: kl. 10-16

Se retningslinjer ang. Corona

særlige søndage (den første søndag i måneden) er der FRI entre og alle vores udstillinger kan besøges.

Her kan du møde museets formidlere på din tur rundt på museet. Mellem kl. 10-14 fortæller de spændende historier om Fattiggårdens skæbner og livet bag murene.

Lej et sommerhus og tilbring flere dage på det skønne Sydfyn.