Den Sorte Boks: Gråbrødre Kloster

Fra 5. maj og måneden ud er Den Sorte Boks placeret på p-pladsen ved Sydbank. Placeringen er valgt, fordi årets første udstilling netop har fokus på de arkæologiske udgravninger, der er foretaget ved Klosterplads i 1975-77, 2007 og 2020. Det er arkæolog Andreas Frederiksen, som har tilrettelagt udstillingen i Den Sorte Boks. Udstillingen giver et overblik over den franciskanske klosterorden i Svendborg. Som besøgende kan du opleve flere resultater fra 2020-udgravningen, og samtidig får du et overblik over klosterkomplekset og franciskanermunkenes betydning i det middelalderlige Svendborg. Boksen er åben hver dag kl. 8-21 den 5.-30. maj 2021. Der er gratis adgang.

Nye opdagelser på Klosterplads

I sensommeren og efteråret 2020 gravede arkæologer fra Svendborg Museum på Klosterplads forud for opførelsen af den nyligt etablerede trappe på stedet. Udgravningen skete som et led i Svendborg Kommunes byfornyelsesprojekt ”Liv i min By”, og resulterede i fundet af 64 intakte begravelser fra middelalderen og renæssancen i den vestlige del af klosterets lægmandskirkegård.

Fundamentet til byens nye trappe krævede afgravning til fast undergrund, og arkæologerne kom derfor ned i en hidtil uforstyrret sektion af kirkegården. I kombination med den fugtige og lerholdige jord betød det, at mange begravelser var særdeles godt bevaret, og 3 individer var endda begravet med rosenkranse, en genstand associeret med Mariadyrkelsen, og som får stor udbredelse i 1400-tallet.

Den seneste udgravning på Klosterplads har bidraget til et større overblik over klosteret og lægmandskirkegården, som har været en central del af middelalderbyen siden klosterets grundlæggelse i 1236, til kirkens endelige nedrivning i 1828. 

I Den Sorte Boks kan du opleve flere resultater fra udgravningerne. I en af montrene er der bl.a. en rosenkrans med 46 træperler og en stor ravperle. Du kan også se messeklokken fra 1300-tallet, som trods alderen er fuldt funktionsdygtig.

Arrangement oversigt

Startdato onsdag 05. 05. 2021 8:00
Slutdato søndag 30. 05. 2021 21:00
Det foregår P-pladsen ved Sydbank

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.