I forbindelse med projektet "Skjulte Danmarkshistorier" har der tirsdag, onsdag og torsdag i uge 49 været testoptagelser på museet. I videoen nedenfor kan du se og høre Jeppe fra museet fortælle, hvad det egentlig går ud på. 

Richardt, Mette og Henning er tre af deltagerne i "Skjulte Danmarkshistorier", og tre af de stærke og beundringsværdige mennesker, som har sagt ja til at dele deres personlige historier i de film, der bliver projektets primære produkt.

Om deltagelsen siger de tre:

Richardt Åmand: "Jeg synes, det har meget stor betydning, at vi får sat fokus på, hvor langsomt det egentlig er gået med udviklingen, og hvorfor er det egentlig så svært for politikerne at se, at det går da helt skævt det her. Jeg ved ikke om der er politikere, der ser det her, men det håber jeg da. Det har også været terapeutisk faktisk, altså vi har mange samtaler, som er gået meget dybt, og som har været meget forløsende og eftertænksomme."

Mette Løjmann Hansen: "Det har givet mig mulighed for at se, at jeg ikke er den eneste, der har det svært, og at andre også kan føle sig forkerte, og så har det været en måde at bearbejde nogle ting, som har været begravet rigtig længe."

Henning Christensen: "Det har givet mig stof til eftertanke. Gruppen i projektet består af nogle super gode mennesker, som tør at sige deres meninger."

Læs mere om projektet.

Se det færdige resultat

 
Projektet "Velfærdshistorier fra kanten" kører for fuld skrue. Erindringer bliver bragt i spil, arkiver og journaler studeres - og der skrives, læses og nærstuderes.

Onsdag d. 4.  december 2016 mødtes Maria Briese fra Fængselsmuseet i Horsens og Sarah Smed fra Danmarks Forsorgsmuseum for at drøfte den forskningsbaserede formidlings potentialer.

SarahBriese2 400x400Det blev en spændende og givende dag, hvor der blev lagt en masse planer, og hvor der selvfølgelig også var plads til en omgang museumsoplevelser - og en tur i Fattiggårdens fuldebrumme.

Projektet er støttet af Velux-fonden og er et samarbejdsprojekt mellem de to museer og Center for Velfærdsstatsforskning (SDU).

Læs mere om museet forskning.
Mød Richardt Aamand. I klippet herunder fortæller Richardt om projektet "Skjulte Danmarkshistorier". 

I den kommende tid skal Richardt sammen med andre tidligere og nuværende udsatte gøre os allesammen klogere på årsager til fattigdom, hjemløshed, misbrug, svigt og andre sociale problemer både før og nu. Projektet munder ud i tre dokumentarfilm af ca. 10 min. varighed, som direkte kobler eksempelvis Richardts personlige historie til historien om et af de mange mennesker, der har været indlagt på Svendborg Fattiggård gennem årene. Der bliver også produceret ni korte tematiske film. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Forsorgsmuseum, SAND, Forsorgscenter Sydfyn, Graflab og ikke mindst filmfolkene i Instafilm.

"Skjulte Danmarkshistorier" er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordeafonden og del af satsningen "Historier om Danmark": "DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen vil sammen med de statsanerkendte museer formidle Danmarks historier i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv i 2017. Målet med projektet er et styrke og nuancere historiebevidstheden og den historiske interesse hos alle danskere, så vi uanset, hvor vi bor i landet, får en bedre forståelse af de historiske valg og begivenheder, der har ledt frem til dagens Danmark. 

Læs mere om deltagerne i projektet

Se det færdige resultat

 
Som led i projektet "Velfærdshistorier fra kanten" afholdes der Mindemandage på museet. Her inviteres tidligere anbragte inden for børneforsorgen til at mødes og dele erfaringer og minder med andre tidligere børnehjemsbørn. Mindemandagene foregår om mandagen, så der er ro og fred på museet, da det er en lukkedag, og snakkene foregår i opsynsmandens gamle hyggelige lejlighed på Fattiggården, som i sig selv også sætter minder i gang.


Mindemandag Ole 720xI mandags d. 5. december var det Peer, Arne, Ole og Poul, som kom på besøg, og det blev en særdeles minderig mandag.

Selvom de fire i flere år har beskæftiget sig med deres hver især oftest svære barndomsminder fra Godhavn Drenge- og Lærlingehjem, blev Mindemandagen en særdeles stærk og tankevækkende dag, hvor 'nye' gamle minder  så dagens lys. Samtidig gav snakken om minderne værdifuld ny viden til museets forskning.

En stor tak til Peer, Arne, Ole og Poul og de mange andre tidligere anbragte, som generøst deler deres minder med Stine og Sarah fra museet.

De fire gutter er også en del af Landsforeningen af Godhavnsdrengene, som kæmper for en undskyldning.

Hvis du selv er tidligere anbragt og vil læse mere om Mindemandagene, kan du læse mere på www.forsorgsmuseet.dk/forskningDerudover kan du følge projektet på Facebook ved at søge på "Velfærdshistorier fra kanten".

Som led i 'Mindemandagene' bruges der fotografier til at sætte ord på erindringer. Deltagerne får til opgave at udvælge ét fotografi, som instinktivt 'taler' til dem, og selvom fotografiet ikke stammer fra vedkommendes eget børnehjem, er det alligevel med til at formidle tanker og minder fra tiden som børnehjemsbarn.

Her er det Ole, som giver sig tid til at vælge det helt rigtige. 


Adventskransen er hængt op i opsynsmandens lejlighed, hvor kravlenisserne har indtaget både stue og køkken. I Forsørgelsesafdelingen er der pyntet op med gran, engle og nisselandskab, og i Klistersalen står juletræet klar. 

Julestemningen har fundet vej til den gamle Fattiggård, og alle, der trænger til en pause fra bugnende indkøbsvogne og alenlange ønskesedler, er velkomne til at kigge forbi og komme tilbage til en tid, hvor juleaften var et pusterum fra hverdagens krav om arbejde og disciplin. 

Hvor julegaverne var en pakke tobak og en rulle skrå til mændene, mens kvinderne fik kaffe, kaffeerstatning og hugget sukker. Juleaften skulle der kun arbejdes frem til middag på Fattiggården, og på denne ene dag i året måtte de indlagte selv bestemme deres sengetid. Så var der også tid til at nyde indholdet af godteposen, som alle indlagte fik. Den indeholdt æbler, pebernødder, en pose bolsjer og en chokoladestang. 

Det lille fotografi er fra den sidste juleaften, inden Fattiggården lukkede i 1974. Denne ene aften var der også bevilliget en enkelt lys øl til flæskestegen.