Thurø Sejlklubs og Svendborg Museums initiativ, Smuglerskole, er nomineret til Historiske Dages Fornyelsespris. Blandt de øvrige nominerede er Danmarks Radio, Den Gamle By i Aarhus og Museum Sønderborg Slot. 

På smuglerskolen i sommer uddannede vi 25 unge sejlere til det traditionelle sydfynske erhverv; smugleri. Det skete under det provokerende motto "En god sejler er en god smugler".
Målet var at aktivere eleverne både moralsk og fysisk og skabe debat om danskernes paradoksale forhold til regler. Mange hylder velfærdsstaten med den ene hånd og smugler eller udøver sort arbejde med den anden. Hvorfor?

Vi er megaspændte på afgørelsen den 25. marts!

Læs artiklen i Fyns Amts Avis fra 22. februar 2017

Historien har også fundet vej til sejlersiden minbaad.dk

Eller læs pressemeddelelsen her:

Smuglerskole
”En god sejler er en god smugler”, var det provokorende motto for Thurø Sejlklubs og Svendborg Museums sommerskole for unge sejlere. I uge 26 i 2016 blev de 25 deltagende børn og unge uddannet til at blive dygtige smuglere.

Smuglerskolen havde som formål at anvende smugleriet som historisk indgang til at diskutere både fortidens og nutidens moral, når det gælder skat og velfærd. Smuglerskolens aktiviteter var baseret på lokale historiske kilder og ny kulturhistorisk forskning i smugleriets udvikling på Sydfyn.

Smuglerskolen har fornyet formidlingen af en væsentlig regional historie på en innovativ måde og er samtidig et unikt eksempel på forskningsbaseret formidling. Smuglerskolen er nomineret til Historiske Dages Fornyelsespris 2017, der gives til „nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv og gøre dem tilgængelige for flere mennesker“. Blandt de andre nominerede er DR Historie, Museum Sønderborg Slot, podcastserien Kongerækken, Den Gamle By og COOP Danmark. Prisen uddeles 25. Marts i Øksnehallen.

Smugleriets historie
Smugleriet har været et væsentlig bierhverv i Det sydfynske øhav siden middelalderen, og har en stor udsagnskraft om fortidens moral. Indtil 1800-tallet var både almindelige mennesker, bønder, småkårsfolk og adelige i gang med smugleriet. Markedet i Tyskland var fristende tæt på. Stadig i dag er smugleri lidt ligesom at gå over for rødt – man må ikke, men alle gør det.

„Alle smuglede – om ikke alene for fordelens skyld, saa for den Tilfredsstillelse, der laaa i at snyde Toldvæsnet”. Johannes Olsen, Den sydfyenske Sejlskibsfarts historie, 1925.

Drejebog for smuglerskolen - hvordan bliver man en god smugler?
Smuglerskolen blev bygget op for at formidle denne væsentlige og oversete historie. Kulminationen på smuglerskolen var et daglangt reenactment-forløb bygget op omkring købmand Carl Johansen fra Søby, der i 1918 var centrum i en stor sag om ulovlig udførsel af varer på Ærø. Carl Johansens kone og den tolder, der pågreb ham, blev spillet af frivillige amatørskuespillere, der forinden havde fået udførlige manuskripter baseret på kildematerialet fra 1918 samt historisk baggrundsviden.

Dagen startede med en historisk introduktion til smugleriet i sejlklubben på Thurø, hvorefter alle smugleraspiranterne sejlede til skipperbyen Troense i egne optimistjoller. Her mødte vi Carl Johansens kone i den lokale købmand, der satte sejlerne på en mission: find det sidste smuglergods, sørg for ikke at blive opdaget af den aggressive lokale tolder og fragt det trygt til Thurø i jeres optimistjoller. Først skulle smugleraspiranterne dog skrive et kodet kærestebrev til Carl. Carl var indespærret i den lokale arrest, så det skulle sikres, at han ikke fortalte om skjulestedet til tolderne før smuglergodset var væk.
Skjulestedet var ved den velbevarede værftsgrund Jacobsens Plads, hvor eleverne gik på opdagelse og fandt det gemte gods – kaffe, chokolade og krydderier. Jollerne blev ombygget til smuglerfartøjer med gaffatape og spånplader. Herefter gik sejlturen tilbage til Thurø. Et par kæntringer undervejs fik testet de hemmelige rum til fulde, ligesom den jagende tolder holdt tempoet højt.

Smugleri som vindue til fortidens og nutidens moral
Vel hjemme blev varerne konsumeret, mens smugleriet blev diskuteret. Smugleraspiranterne skulle tage stilling til, om det var forsvarligt at hjælpe Carl Johansens kone. Hvis lidt kaffe er ok, hvad så med en hel trailer? Hvad med en flaske brændevin? Eller et menneske?

Johan Søgård Hoff, træner og lejrleder, fortæller ”Som trænere føler vi, at to verdener blev bragt sammen og det var en fornøjelse at se sejlads blive brugt som platform for historie og dykke ned i lokalmiljøet samtidig med, at børnene var på sommerferie. Flere af vores sejlere udtalte efterfølgende, at det var sjovt at hjælpe karaktererne, som blev præsenteret af Svendborg Museum og spillet af frivillige skuespillere. Som medarrangør er noget af det, som står klarest, hvor meget børnene kunne huske fra dagen. Sille på 11 sang blandt andet: ”Vi skyder din hund og smugler din kaffe” efter at have hørt, hvordan Niels Juels herregårdsskytte skød toldernes hund, da de forsøgte at stoppe smugleriet”.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen fortæller: „Smuglerskolens vision var, at aktivere eleverne moralsk og fysisk og skabe debat om danskernes paradoksale forhold til regler. Mange hylder velfærdsstaten med den ene hånd og smugler eller udøver sort arbejde med den anden. Hvorfor? Der er et klart element af civil ulydighed i smugleriet – det er et lille oprør. Det samme gør sig gældende for sort arbejde – en parallel, der virkelig satte gang i diskussionen. Moral er et glat begreb og det var målet med refleksionen at pege på, at handlinger har en konsekvens.“

Udover at smugleraspiranterne fik øget deres sejlevner, fik de ny viden om en væsentlig lokal historie ind under huden samtidig med, at de har øget deres refleksion om, hvordan den enkeltes handlinger påvirker kollektivet. Kort og godt: demokratisk dannelse.

Smuglerskolen har dannet afsæt for Svendborg Museums videre arbejde med formidlingen af smugleriets kulturhistorie i smuglertogter med museumsskibene, dilemmabaseret undervisningsmateriale om smugleriet og arbejdet med en udstilling om smugleriets moral før og nu.