Guldsalen i Borgerforeningen, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om museets økonomi
4. Valg til bestyrelsen. Ove Engstrøm og Michael Mortensen er på valg. Begge genopstiller. Derudover skal vælges to suppleanter. Desiree Ulrich genopstiller.
5. Indkomne forslag. Skal være museet i hænde senest 8 dage før årsmødet.
6. Evt.

PAUSE

Kaffe og kage, øl og vand kan købes i cafeen.

Efter årsmødet – kl. ca. 20.30 – er der foredrag ved professor Jørn Henrik Petersen.

Jørn Henrik Petersen tager os med på en rejse fra Luthers 1500-tals tænkning og til velfærdsstaten. Vi vil trænge ind i en del af Luthers samfundsmæssige tænkning og se dilemmaet mellem, at mennesket på den ene side er sat frit til at drage omsorg for sit medmenneske og på den anden side er en slem selvisk og selvcentreret skurk. Spørgsmålet er så, om velfærdsstaten kan forstås som en ”løsning” på dette dilemma. Det er et oplæg, der forener åndshistorie med samtidshistorie.

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA og VIKING er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. Kammerateriet, Café WØ, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge.