Moderniseringen af Svendborg havn i slutningen af 1800-tallet sluttede med byggeriet af Østre havn 1898-1901. Molebyggeriet inddæmmede ca. 5 hektar strandenge, og på disse opfyldte arealer opstod et nyt industriområde.

Tættest på bolværket lå havnens nye korn- og foderstofvirksomheder og bagved lå petroleumslager, cementfabrik, tagpap- og asfaltfabrik, kalk- og teglværk, svineslagteri og Nordeuropas største frugtlager. De fleste spor af disse virksomheder er væk i dag, hvor det især er Nordisk Kelloggs bygninger, man umiddelbart ser.

På turen med museumschef Esben Hedegaard kommer vi rundt om havnebyggeriet, ballastgraven og Nyborgbanen, og vi leder efter sporene efter områdets oprindelige virksomheder. Vi runder også det lille havneafsnit på den anden side af frihavnen og snakker om roning, skibsbygning, Manitoba-mel og Møllerens gule ærter.

Start- og slutsted: Hudes Plads på Østre Kaj ved Marine Shop.

Tilmelding: Ikke nødvendig - bare mød op.

Deltagelse: 50 kr. Gratis for medlemmer af museumsforeningen.

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA og VIKING er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. Kammerateriet, Café WØ, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge.