Socialfaglige uddannelser

Læs venligst den generelle information for skoler - om gratis brug af museet og gratis udlån af IPads.

Nedenfor er der 4 tilbud: Et gratis, hvor I selv går rundt og bruger museet i forbindelse med jeres undervisning, og to hvor en museumsformidler guider jer gennem et undervisningsforløb, og et fjerde, som kan foregå hjemme hos jer selv, og hvor I kan hente dilemmaspillet og undervisningsmaterialet på nettet, eller I kan spille det her på Fattiggården under ledelse af en museumformidler og i de autentiske rammer, hvor en stor del af de historiske begivenheder, som spillet formidler, fandt sted. Pris for forløb med formidler: 800 kr.

Der er også en 5. mulighed: En generel omvisning til 500 kr. med en af vores dygtige formidlere, som tilrettelægger omvisningen efter hvilken målgruppe, der er tale om. Læs mere her.  

Få indblik i dansk velfærdshistorie

Hvad kom før velfærdsstaten? På Fattiggården får man et tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden.

Maks. deltagere: 100 studerende
Pris: Gratis

Træd ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Se de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. Se også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste og hvilket tøj, de skulle have på.
I maj 2014 åbnede museet en ny udstilling, ”Fattigdom på Tværs”, som stiller fattigdom før og nu over for hinanden og ansporer museets besøgende til at deltage i fattigdomsdebatten - findes der fattigdom i Danmark i dag?

Læs mere om udstillingen

Danmarks Forsorgsmuseum har desuden en stor udstilling, ”Du skal ikke tænke på din mor og din far”, om forholdene på danske børnehjem fra midten af 1800-tallet frem til 1960’erne. Udstillingen rummer mange rørende og rystende historier.

Læs mere om udstillingen

Argumentkamp

Rundvisning og argumentkamp på Fattiggården - hvad var fattigdom før, hvad er det i dag, og skal vi have en fattigdomsgrænse eller ej?

Varighed: Ca. 2,5 time
Maks. deltagere: 30 studerende
Pris: 800 kr.

Dagen starter med en dialogbaseret rundvisning på Fattiggården. I træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. I ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. I ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Undervejs fortælles også historierne om en række af de mennesker, som har været indespærret på Fattiggården i tidens løb. Det kan eksempelvis være den barske fortælling om Peter Jørgensen, bedre kendt som ”Fattiggårdens skræk”, om Hermann, som i dag bedst kendes under aliasset ”Flugtkongen fra Slesvig” og Alma, som var indlagt på Fattiggården i 45 år.

Rundvisningen slutter i debatudstillingen ”Fattigdom på tværs”, som vandt Den Fynske Kulturpris 2015. Udstillingen stiller fattigdom før og nu over for hinanden og indbyder til en dialog om fattigdom i dagens Danmark. I dette forløb tjener udstillingen som en optakt til en ”argumentkamp” - en debat om, hvorvidt vi har brug for en fattigdomsgrænse eller ej.

Når rundvisningen er slut, inddeles de studerende i grupper på tre-fire personer. Museets formidler beslutter, hvilke grupper der er for en fattigdomsgrænse og hvilke grupper, der er imod. De studerendes personlige overbevisning skal de se bort fra. Hver gruppe får udleveret en iPad. Ved hjælp af de udleverede iPads og i "Fattigdom på Tværs" skal de nu søge informationer om fattigdomsgrænsen og argumenter for eller imod.

Når de studerende har samlet informationer, samles vi i museets formidlingsrum. Her finder argumentkampen sted. Den tager form som en paneldebat, hvor de grupper, der er for en fattigdomsgrænse, danner fælles front mod dem, der er imod og vice versa. Museets formidler er ordstyrer og ”djævlens advokat” og samler op, når de studerende har debatteret færdig.

Undervisningsmateriale

Skjulte Danmarkshistorier

De studerende skal arbejde med og udvikle deres forståelse af tre centrale socialhistoriske begreber: Fattigdom, hjemløshed og at være socialt udsat. De skal se en række barske og rørende skæbnebårne dokumentarfilm og bliver vist rundt i Nordens bedst bevarede fattiggård.


Varighed: 2 timer og 50 min. med pause, 2 timer og 20 min. uden pause.
Maks. deltagere: 30 studerende

Pris: 800 kr.

Dagen starter i museets Klistersal, hvor formidleren faciliterer en "blank snak" om fattigdom, hjemløshed og socialt udsatte. De studerende skal sætte ord på, hvad de forstår ved de tre begreber og udarbejde en liste med de ord, som de mener beskriver begreberne. Denne del tager ca. 25 min.

Når listen er udarbejdet skal de studerende se film "on location". Først tre korte dokumentarfilm (samlet 35 min.), der fletter skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Filmenes hovedpersoner er Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt. De har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I fortiden møder vi Albert, Rasmine og Peter, som alle har været indlagt på Svendborg Fattiggård og kæmpet en hård og ubarmhjertig kamp for at finde en plads i samfundet.

Efter filmvisningen får de studerende en dialogbaseret rundvisning (ca. 45 min.) på Fattiggården. De træder ud under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige, som de netop har hørt fortællinger om på film, forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. De ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen skal de studerende se tre korte temafilm (samlet ca. 10 min.). I disse film danner forholdene på fortidens fattiggård udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Dagen afrundes herefter med en ny snak om begreberne fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed, og der udarbejdes en ny liste. Denne del tager ca. 25 min.

Adresse og åbningstider

Grubbemøllevej 13,
5700 Svendborg
Se kort med angivelse af P-pladser

Åbent tirsdag-søndag:

14. feb. - 22. dec.: kl. 10-16

særlige søndage (den første søndag i måneden), er der FRI entre og gratis rundvisninger kl. 11 og kl. 13 (dog ikke for grupper).

Entré

Børn 0-18 år: Gratis
Voksne: 50 kr.
Pensionister/studerende: 40 kr. 

Grupper på 10 personer og derover
Voksne: 45 kr.
Pensionister/studerende: 35 kr. 

Gratis adgang har:
Buschaufføren og evt. den rejseleder, der følger en gruppe.

Plejere og frivillige ifølge med borgere fra dagcentre, plejecentre o.lign.

Lærere og grupper af elever og studerende som led i undervisning. 

Grupper af brugere, beboere og ansatte fra sociale væresteder, caféer og forsorgscentre og andre typer af støttetilbud. 

Dog skal der træffes aftale med museet forinden besøget.

Ved tvivl, kontakt os venligst på  eller 62 21 02 61

En omvisning er alle pengene værd

Oplysninger om omvisninger for grupper

Oplysninger om omvisninger for skoler